Privacybeleid van Online Manga Workshops

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14-8-2018.

Terug naar alle workshops en Cursussen

Hoi toekomstige manga tekenwonder, Heb je al zin in de Workshops en cursussen, maar wil je eerst nog even weten hoe EnChantalled met jou gegevens omgaat?

Lees dan verder. Ik probeer het zo kort en duidelijk mogelijk te houden.

Online Manga Workshops en contact persoon

Online Manga Workshops is onderdeel van EnChantalled, Illustratiebedrijf en webshop van Chantal Visser en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer: 58265295

Je kan Chantal bereiken via enchantalled@gmail.com

Welke gegevens bij Online Manga Workshops verzameld worden

Al leer ik je graag beter kennen, verzamel ik toch alleen de gegevens die nodig zijn om de dienst uit te voeren. Zo wordt het voor jouw mogelijk om de workshops en cursussen te volgen.

Ik gebruik je gegevens niet voor Marketing. Tenzij je me hier toestemming voor gegeven heb. Hier vraag ik dan specifiek om.

Jouw gegevens worden met een klein groepje Derden gedeeld. Het gaat hier om betrouwbare bedrijven die betaling, email service, boekhouding, administratie en deze website mogelijk maken. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Met hun kan ik jou het best van dienst zijn.

Samenwerking maakt alles mogelijk

Hier de bedrijven waar ik mee samen werk om alles mogelijk te maken:

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen op Online Manga Workshops maken ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Mollie’s privecey verklaring vind je hier.

Administratiekantoor Admiraal

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van Administratiekantoor Admiraal. Ik deel jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.  jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Administratiekantoor Admiraal is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Administratiekantoor Admiraal gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Siteground

Online Manga Workshops is ontwikkeld met software van WooCommerce en Learndash, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Siteground. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met Siteground gedeeld. Siteground heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Siteground is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website, worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en de online Platform

Zodra je je ingeschreven hebt of een Online Workshop of Cursus gekocht heb, dan heb je toegang tot de online platform van deze website. Hier vind je alle cursussen waar jij voor ingeschreven hebt en van welke groepen je lid bent. Elke cursus en workshop heeft een eigen groep, zodat je makkelijk met mensen die de zelfde cursus of workshop volgen kan kletsen.

Ook kan je hier je eigen profiel- en omslagfoto bewerken.

Onder het kopje instellingen kan je, je wachtwoord, je email adres en je naam wijzigen.

Je naam en gebruikersnaam zijn samen met je profielfoto, omslagfoto en welke cursussen je volgt zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot het platform.

Je hebt ook een Mijn Account pagina. Hier vind je een overzicht van je bestellingen, cadeaubonnen, downloadbare bestanden dat je gekocht had en je adres gegevens.

Je hebt alle recht om al deze gegevens door ons te laten verwijderen of aan te passen.  

Hoe lang jouw gegevens bewaard blijven

Om jou toegang tot je workshops, cursussen, het platform, downloads, cadeaubonnen en al het andere wat bij de dienstverlening hoort te kunnen bieden, bewaren we je gegevens tot dat je wenst geen klant meer van Online Manga Workshops te zijn. In dat geval kun je een mail sturen naar enchantalled@gmail.com onder vermelding: ‘Beëindigen Account’. Je account wordt dan verwijderd. Je hebt dan ook geen toegang meer tot het platform, je Workshops, Cursussen en andere aankopen. Deze worden verwijderd.

Je rechtelijke super krachten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde superkrachten…ook wel rechten genoemd, met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen zich te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen onze systemen hanteer.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Met deze super kracht heb je altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen via email. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Met deze super kracht heb je altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij doen of nog makkelijker naar je account pagina, profiel of instellingen gaan op de website om daar zelf je gegevens aan te passen.

Zelf doen is sneller. Doe je het via mij, dan ontvang je binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Met deze super kracht heb je altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij via email. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Met deze super kracht heb je altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze mij via email. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Met deze super kracht heb je in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van mij (EnChantalled). Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerk(en) aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met me op via email.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan ik (EnChantalled) op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mijn binnen de mogelijkheden die de wet mij bied daartegen verzetten.

Cookies met verschillende smaakjes

Niet eetbare cookies, wel in verschillende uitvoeringen en belangrijk om de website en platform goed te laten functioneren. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Ik gebruik ze ook voor analyse van mijn website. Zodat ik weet hoeveel bezoekers er op mijn website komen per dag en welke workshop en cursussen het meest populair zijn. Analyse help me bij het klantvriendelijker maken van de website en dienst, maar ook om problemen op te sporen. En als ik zie dat een bepaalde cursus of workshop populair is, is de kans groter dat de betreffende cursus of workshop een leuke kortingsactie krijgt.

Hier voor maak ik gebruik van cookies van Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruiken deze dienst dus om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers, zoals jij de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten. Als je je nog afvroeg waarom je opeens overal op internet reclame ziet van de website dat je net bezocht had…dat komt hier door.

Volgens de wet mag ik cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heb ik je toestemming nodig. Vandaar die irritante  pop-up op deze en vele andere sites.

marketing cookies zijn hier een voorbeeld van. Ben je op mijn site geweest en je hebt toestemming gegeven, dan kan ik je een leuk Facebook berichtje sturen, met bijvoorbeeld een leuke korting of een leuk tekenproces filmpje. Iets leuks om een lach op je gezicht te toveren.

Deze website maakt dus gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de pagina’s worden weergegeven. Een voorbeeld hier van is Vimeo en Youtube. Dit is omdat ik mijn filmpjes bij hun host en vervolgens op deze website inbed. Dit houd mijn website snel.

Cookies uitzetten

(uitzetten is altijd schoner dan uitkotsen ;P) De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Weet je niet hoe dit moet? Klik dan hieronder op de link van je browser:

Google

Firefox

Windows

Safari

Of vind meer info op  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons